Kế hoạch Tuyên truyền về năm "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"
Số hiệu: Số 64-KH/BTGTU ngày 17/6/2022
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản: Tuyên truyền
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/06/2022
Ngày hiệu lực: 20/06/2022
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH