Thông báo về việc tạm dừng một số hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch
Số hiệu: 600/TB-UBND
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản: Khoa học
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 05/11/2021
Ngày hiệu lực: 05/11/2021
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH