Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng
Số hiệu: số 29-HD/BTGTU
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản: Văn hóa, văn nghệ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/10/2021
Ngày hiệu lực: 29/10/2021
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH