Chỉ thị về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19
Số hiệu: số 27/CT-TTG
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 03/10/2021
Ngày hiệu lực: 03/10/2021
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH