Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Số hiệu: 10-CT/TW
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Khoa học
Cơ quan ban hành: Trung ương
Ngày ban hành: 25/10/2021
Ngày hiệu lực: 01/01/1970
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII 09/10/2021 2034-CV/VPTW Trung ương
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH