Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Số hiệu: 22-HD/BTGTU
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản: Văn hóa, văn nghệ
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/08/2021
Ngày hiệu lực: 22/08/2021
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH