Chỉ thị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Số hiệu: 11/CT-UBND
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Tuyên truyền
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 28/07/2021
Ngày hiệu lực: 28/07/2021
Ngày cập nhật: 30/11/-1
Tệp đính kèm :Tải về
DANH MỤC
Thời sự - Tổng hợp
Tuyên truyền
Khoa giáo
Thông tin Tuyên giáo
Lý luận CT và Lịch sử Đảng
Làm theo gương Bác
Văn hóa - Văn nghệ
Bảo vệ nền tảng TT của Đảng
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LỊCH